ตัวอย่างรังผึ้ง / รังต่อ

ผึ้ง (bee) บินเก่งและเดินได้ดีเพราะมีขาแข็งแรง ที่ขาหลังมีอวัยวะพิเศษที่เรียกว่า ตะกร้าเก็บเกสร ใช้เก็บเกสรดอกไม้กลับรังที่ปลายสุดของส่วนท้อง มีเหล็กในแหลม ๆ ซ่อนอยู่ ผึ้งงาน

น้ำผึ้งเดือนห้า ของแท้ !! 100 %

Powered by MakeWebEasy.com
makewebeasy   เว็บไซต์นี้ถูกสร้างจากระบบ  MakeWebEasy  สร้างเว็บฟรี!
makewebeasy   เว็บไซต์นี้สร้างจาก  MakeWebEasy  คลิก